Urejanje profila učitelja

Registrirani učitelj lahko v svojem profilu nastavlja naslednje:

  • osnovne podatke (ime, priimek, šola, razred),
  • profilno sliko,
  • geslo,
  • razrede, v katerih poučuje.

Osnovni podatki, profilna slika in geslo se nastavljajo enako kot pri učencih.

Dodajanje razredov na portalu Franček poteka po naslednjih korakih:

1. V meniju kliknemo na svoje uporabniško ime. Nato izberemo možnost »Profil«.

2. V uporabniškem profilu kliknemo na zavihek »Moji razredi«.

3. Kliknemo še gumb »Dodaj razred«.

4. V vnosno polje vpišemo podatke o vzgojno-izobraževalnem zavodu in oddelkih, v katerih poučujemo. Vnesemo en oddelek naenkrat. Polji »Od dne« in »Do dne« označujeta obdobje, ko posamezni oddelek poučujemo (načeloma gre za eno šolsko leto, izjemoma je to obdobje krajše).

Oznake  (Klikni za sorodne objave)